PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI PDF Štampa El. pošta
utorak, 22 januar 2013 00:00

OPŠTA BOLNICA
''dr Aleksa Savić''
Br. 226
08.03.2012. god.
P r o k u p lj e


Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl.glasnik RS'' br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11 ) i na osnovu člana 16. i 22. Statuta Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, donosim


P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

(Odluka br. 1930 od 22.06.2012. god; Odluka br. 3078 od 15.10.2012. god;

Odluka br. 228 od 27.01.2014. god; Odluka br. 2226 od 11.09.2014.god.)

PREČIŠĆEN TEKSTČlan 1.


Ovim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje uredjuje se organizacija rada u ustanovi.

Član 2.


Unutrašnja organizacija zdravstvene ustanove zasniva se na osnovima savremene organizacije rada dostignutoj u zdravstvenoj delatnosti, na načelima Zakona o zdravstvenoj zaštiti, na objektivnim potrebama za odnosnom vrstom zdravstvenih usluga koje pruža zdravstvena ustanova, a zavisi i od sredstava koja su namenjena za tu vrstu zdravstvene zaštite, opremljenosti (kadrovske i tehničke) zdravstvene ustanove. Unutrašnja organizacija je u skladu sa postavljenim ciljevima osnivača za zdravstvenom zaštitom stanovništva u redovnim i vanrednim prilikama.

Član 3.


U zdravstvenoj ustanovi srodni poslovi i zadaci više radnih mesta povezanih procesom rada čine Organizacionu jedinicu.
Saglasno Statutu, a u skladu sa stavom 1. ovog člana, u Opštoj bolnici utvrdjene su sledeće organizacione jedinice, sa unutrašnjom organizacijom.

I SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

1. Služba interne medicine

- odsek kardiologije sa koronarnom jedinicom

- kabinet endokrinologije

- kabinet gastroenterologije

- odsek internističke intenzivne nege

2. Služba dijalize

3. Služba pneumoftiziologije

4. Služba neurologije

- odsek intenzivne nega

5. Služba psihijatrije

6. Odeljenje za infektivne bolesti

7. Odsek za kožne bolesti

8. Služba pedijatrije

- Odsek neonatologije

II SEKTOR ZA HIRUŠKE GRANE MEDICINE

1. Služba opšte hirurgije

- odsek operacionog bloka

- odsek hiruške intenzivna nega

2. Odeljenje ortopedije sa traumatologijom

3. Odeljenje urologije

4. Odeljenje otorinolaringologije

5. Odeljenje oftalmologije

6. Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom

7. Služba ginekologije i akušerstva

- odsek intenzivna nega

III ORGANIZACIONE JEDINICE ZA OBAVLJANJE ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA

1. Služba urgentne medicine

2. Odeljenje za produženo lečenje i negu

- Odsek onkologije

3.Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman (hemodijaliza, parenteralna terapija, opservacije, hemoterapija, hirurške intervencije, tretman psihijatrijskih bolesnika i dr.)

4. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaaciju

5. Služba za laboratorijsku dijagnostiku

6. Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

7. Odeljenje za mikrobiološku dijagnostiku

8. Odsek patologije

9. Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim produktima

10. Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (Bolnička apoteka)

IV ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA OBAVLJANJE NEMEDICINSKIH POSLOVA:

1. Uprava

2. Služba za pravne i ekonomsko finansijske poslove

a) Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove

b) Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove

- Odsek komercijale

- Odsek računovodstva

- Odsek za plansko – analitičke poslove i fakturisanje zdravstvenih usluga

3. Služba za tehničke, pomoćne i druge slične poslove

a) Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove

- Odsek za pripremu i distribuciju hrane, pranje i distribuciju veša, održavanje higijene

- Odsek za građevinsko, mašinsko i elektro održavanje opreme

b) Odeljenje obezbeđenja

- Odsek bolničkog sanitetskog transporta

- Automehaničarska radionica

c) Odsek za tretman infektivnog medicinskog otpada

 

 

Član 4.

 

Poslovi koji se obavljaju u Zdravstvenoj ustanovi odnosno u organizacionim jedinicama, svrstani su kao skupovi poslova u okviru radnih mesta kao osnovnim organizacionim jedinicama, što se bliže uredjuje Sistematizacijom radnih mesta zdravstvene ustanove – organizacione jedinice, koju donosi direktor na predlog pomoćnika direktora, u roku od 3 meseca od donošenja ovog Pravilnika.
Aktom iz stava 1. ovog člana, izmedju ostalog, utvrdjuje se posebni uslovi koje radnik mora da ispunjava za svako radno mesto, stručnu spremu, radno iskustvo i dr.

 

Član 5.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji zdravstvene ustanove stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.


Direktor vrši imenovanje rukovodilaca organizacionih jedinica.

Član 7.


Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zdravstvenog centra ''Toplica'' Prokuplje br. 4715 od 11.12.2008. godine .
OPŠTA BOLNICA

''Dr Aleksa Savić''

PROKUPLJE

VD DIREKTOR,

________________________

Dr Radmila Antonijević Lazović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 24 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas377
mod_vvisit_counterJuče1262
mod_vvisit_counterOve nedelje1639
mod_vvisit_counterOvog meseca17373
Baner
Baner