ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА, ПОКЛОНИМА, ЛЕГАТИМА И МЕДИЦИНСКОЈ ОПРЕМИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ ПРОКУПЉЕ PDF Štampa El. pošta
sreda, 28 jun 2023 09:13

 

Општа болница

Др Алекса Савић“

Број 2335

22.06.2023. год.

Прокупље

 

На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи ("Сл. лист СРЈ", бр. 53/2001, 61/2001 - испр. и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон), чл. 2. став 1. тачка 45., чл. 26. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон) и члана 22. Статута Опште болнице директор доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ДОНАЦИЈАМА, ПОКЛОНИМА, ЛЕГАТИМА

И МЕДИЦИНСКОЈ ОПРЕМИ

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ ПРОКУПЉЕ

 

Члан 1.

Овим правилником се ближе уређује начин и поступак примања донација, поклона и легата у Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље (у даљем тексту: Општа болница).

 

Члан 2.

Опша болница може примити донације.

Донације могу бити у: роби, услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другима правима и врше се уступањем без накнаде, а у циљу помоћи за обављање делатности Опште болнице, у складу са законом.

Легат је поклон у новцу, покретним добрима, уметничким, културним, историјским вредностима или некретнинама. Поклонодавац легата може наложити или прописати начин располагања или управљања легатом посебним правним актом, у складу са законом.

 

Члан 3.

Донатор има обавезу да уз медицинско средство, медицински апарат или лек, достави ориганални рачун и сертификат којим се доказује порекло медицинског средства, медицинског апарата или лека.

О донацијама у лековима и медицинским средствима води се посебна евиденција.

Лекови и медицинска средства која немају доказе о регистрацији, пореклу и не поседују сертификат, не могу бити примљени као донација.

 

Члан 4.

Сви предмети донације, могу бити наменски опредељени некој од служби Опште болнице.

Донације у виду домаћег или страног новца, морају бити уплаћене искључиво на текући рачун Опште болнице, са посебно дефинисаном наменом донације (набавка опреме, едукација кадрова, за научно-истраживачки рад или образовни рад и сл.).

 

Члан 5.

Одлуку о прихаватању донације доноси директор Опште болнице.

 

Члан 6.

Уговором о донацији се регулишу и уређују међусобна права и обавезе донатора и Опште болнице.

Уговор о донацији садржи:

  • Податке о уговорним странама;

  • Предмет и вредност донације;

  • Намену донације;

  • Услове за измену или раскид уговора о донацији и

  • Одредбе о решавању спорова.

 

Члан 8.

Уговори о донацијама архивирају се у посебне регистраторе који се воде у архиви Опште болнице и представља јавну исправу са којом се поступа у складу са законом.

 

Члан 9.

Свако ненаменско поступање са предметом донације подлеже диспиплинској и материјалној одговорности.

 

Члан 10.

Уговори о донацији у новцу се достављају одељењу за економско финансијске послове ради подношења пореске пријаве у складу са законом.

 

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

 

 

Образац 1 донације (лекова, медицинских средстава и суплемената) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.*

 

 

 

Директор Опште болнице

„Др Алекса Савић“ Прокупље

 

Др Сњежана Арсић____

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 38 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1019
mod_vvisit_counterJuče825
mod_vvisit_counterOve nedelje1019
mod_vvisit_counterOvog meseca27590
Baner
Baner