jAVNI POZIV - DEZINFEKCIONA SREDSTVA -2020 Štampa
utorak, 30 jun 2020 12:04

 

Poziv za podnosenje ponuda - dezinfekcija (1).pdf

Konkursna dokumentacija - dezinfekcija.pdf

 

Odluka o dodeli ugovora - dezinfekcija -2020.pdf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - dezinfekcija -2020.pdf