Poziv - ODRZAVANjA I SERVISIRANjA MEDICINSKE OPREME SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA -2020 Štampa
ponedeljak, 10 februar 2020 13:14

 

Poziv - ODRZAVANjA I SERVISIRANjA MEDICINSKE OPREME SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA -2020.pdf

Konkursna dokumentacija - ODRZAVANjA I SERVISIRANjA MEDICINSKE OPREME SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA -2020.pdf

 

Odluka o dodeli ugovora- ODRZAVANjA I SERVISIRANjA MEDICINSKE OPREME SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA -2020.pdf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - ODRZAVANjA I SERVISIRANjA MEDICINSKE OPREME SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA - 2020.pdf