PROTOKOL URGENTNOG LEČENJA AKUTNOG ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA ( AIMU ) U Z.C.''TOPLICA'' PROKUPLJE PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 20 avgust 2009 09:49

PROTOKOL URGENTNOG LEČENJA

 AKUTNOG ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA (AIMU)

 

(Protokol urgentnog lečenja je baziran na Nacionalnom vodiču za lečenje AIMU (XI 2004 g.) kao i na podacima iz User s Guide to the NINDS rt-PA Stroke Trial Database)

 

KONCEPT URGENTNOG LEČENJA AIMU

 U  ZC „TOPLICA“ PROKUPLJE

 

 

I   NEOPHODNA OPREMA I USLOVI

 

 

Dijagnostičke procedure neophodne za hitno ispitivanje bolesnika sa suspektnim AIMU:

 

Svim bolesnicima je neophodno uraditi:

 

1.      CT mozga

2.      EKG

3.      Kompletnu krvnu sliku sa trombocitima

4.      Nivo šećera u krvi

5.      Elektrolite u krvi

6.      Testove bubrežne funkcije ( u krvi)

7.      INR i protormbinsko vreme

8.      Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme

 

Određenim bolesnicima je neophodno uraditi:

 

1.      Rtg pluća ako postoji sumnja na bolest pluća

2.      Lumbalna punkcija ako se sumnja na SAH a CT je uredan

3.      EEG ako je suspektno postojanje epileptičnih kriza svesti

4.      Gasove u krvi ako postoji sumnja na hipoksiju

5.      Testove funkcije jetre u krvi

6.      Toksikološka ispitivanja

7.      Nivo alkohola u krvi

8.      Test na trudnoću

 

 

Kod bolesnika sa AIMU neophodno je obezbediti  monitoring osnovnih vitalnih funkcija :

EKG, TA, kliničko praćenje disajne funkcije, kontrola gasova u krvi kod sumnje na hipoksiju, merenje telesne temperature najmanje na 6h.

 

U prvih 48h neophodno je kardiološko praćenje kod boesnika sa:

Miokardiopatijom od ranije, srčanim aritmijama, nestabilnim arterijskim pritiskom, kliničkim simptomima i znacima popuštanja srca, patološkim EKG-om, infarktom mozgau predelu insularnog korteksa

 

 

II      TERAPIJSKI  PRISTUP (Europen Stroke Executive Commite  2003)

 

 1. Rana primena opštih terapijskih mera (kontrola i korekcija)

-                 disanja

-                 telesne temperature

-                 hipertnezije i hipotenzije

-                 srčane radnje

-                 hiperglikemije i hipoglikemije

-                 elektrolita i nadoknade tečnosti

 

 

 1. Pokušaj rekanalizacije okludiranog krvnog suda i neuroprotektivna terapija

 

DAVANJE rTPA PREMA PROTOKOLU !

 

 

 1. Sprečavanje i lečenje komplikacija od strane nervnog sistema

 ( moždani edem, epileptični napadi, hemoragijska transformacija) ili drugih sistema (aspiracije, febrilna stanja, infekcije i dr.)

 

 1. Uvođenje lekova za sekundarnu prevenciju

 

 1. Rana rehabilitacija

 

 

 

PREHOSPITALNI  PROTOKOL:

 

0-15          min.  - Aktivacija službe HMP

     15-60 min. – Transport bolesnika, neuroprotekcija u toku transporta,        prijem u bolnicu

 

 

 

 

 

PROTOKOL  PRIMENE  rTPA PO DOLASKU U BOLNICU (Rapp et Bratina 2001):

 

0-10 min. po dolasku u bolnicu:

 

-         Staviti bolesnika u krevet sa obezbeđenim monitoringom TA, EKG, O2 saturacija

-         Utvrditi vitalne funkcije, kratak neurološki pregled i NIHSS

-         Ustanoviti tačno vreme početka simptoma

-         Najava CT kabinetu za hitnim pregledom

-         Plasiranje dve venske linije i davanje 0,9% NaCl 50 ml/h

-         Uzimanje uzorka krvi za krvnu grupu, KKS, Tr, PV, PTV, rutinska biohemija i njihova hitna analiza

-         Glikemija iz prsta

-         Isključiti mogućnost trudnoće

-         Ustanoviti zabranu uzimanja hrane i vode per os

 

10-25 min. po dolasku u bolnicu:

 

-         Uraditi CT endokranijuma

-         EKG

-         Utvrditi inkluzione i ekskluzione kriterijume

-         Ponovno merenje vitalnih funkcija i neurološki pregled

-         Utvrđivanje dosadašnje terapije

-         Procena TT

 

25-60 min. po dolasku u bolnicu:

 

-         Završen opis CT snimka

-         Pregled laboratorijskih rezultata

-         Ponovno merenje vitalnih funkcija i neurološki pregled

-   Donošenje odluke o primeni rTPA i započinjanje primene

 

 

 

 

Nakon primene fibrinolize sa rTPA:

 

 1. Merenje vitalnih funkcija i neurološki pregled na svakih 15 minuta prva dva sata, potom na 30 min. narednih 6 sati i dalje na 1h narednih 16h
 2. Proveriti mesta prethodnih venepunkcija, izgled urina, stolice, ispljuvka i drugih sekreta na prisustvo krvi
 3. U slučaju pojave jake glavobolje, akutne hipertenzije, muke ili povraćanja obustaviti infuziju rTPA i tražiti hitan CT endokranijuma
 4. Ukoliko se registruje SisAP>180 mmHg ili DijAP>105 mmHg dati antihipertenzive tako da vrednosti budu ispod ovih granica
 5. Ništa per os, osim lekova u prva 24 sata
 6. Odložiti plasiranje urinarnog katetera za najmanje 30 minuta od završetka infuzije rTPA
 7. Odložiti plasiranje nazogastrične sonde, centralnog venskog katetera ili intraarterijskih kanila za 24h
 8. Odlaganje davanja antiagregacionih ili antikoagulantnih lekova prvih 24  sata
 9. Paracetamol za bol na svakih 4-6 h, ranija medikamentozna terapija

 

 

 

 


ZC „TOPLICA“ PROKUPLJE

 

PROTOKOL PRIMENE rTPA

U AKUTNOM ISHEMIJSKOM MOŽDANOM UDARU

 

           Broj istorije bolesti ________/______       Datum i čas ___/___200__  u ____h  ____ min.

 

Lekar ____________________________________Nadležna sestra ______________________________

 

 

Prezime (ime roditelja) i ime_________________________________________________________

 

Datum rođenja ___/___/______.Adresa________________________________________________

 

Prisutan član porodice ili srodnik__________Ime i prezime_____________________________________

Adresa__________________________________________telefon_______________________________

 

Tačno vreme nastanka IMU ______________________________________________________________

Prvi pregled: Vreme ___________NIHSS______GCS_____AP___________P________tt*___________

Kontrolni pregled pre davanja rTPA: Vreme_______________NIHSS______GCS_____AP___________

CT nalaz_____________________________________________________________________________

ASPECT score_________________________________Vreme rađenog CT-a____________

SPROVEDENI POSTUPCI

- svi uslovi moraju biti ispunjeni -

1. Plasirane dve venske linije i uključen          0,9% NaCL 50 ml/h

2. Uzeti uzorak krvi za krvnu grupu,

     KKS,TR,PT,PTT,glikemiju

3. Zabrana uzimanja hrane i vode per os

4. Urađen EKG

5.  Naloženo merenje vitalnih funkcija i neurološki pregled na 15 minuta tokom 2 sata

DATI  0,9 mg/kg rTPA, max. 90 mg: 10% i.v.bolus tokom 1 minuta, ostatak u i.v. infuziji tokom 1 sata

TT______kg Ukupna doza______________

Vreme započinjanja rTPA_______________

·         Naložena zabrana davanja ASA, drugih antiagregacionih i antikoagulantnih lekova

·         Naložena provera mesta prethodnih venepunkcija, izgled urina, stolice, ispljuvka i drugih sekreta na prisustvo krvi

·         Ništa per os osim lekova u prvih 24 sata

·         Naloženo odlaganje plasiranja NGS, CVK, arterijskih ili punkcija velikih vena za 24

 ___sata________________________________

 

Obavljen razgovor sa bolesnikom i/ili njegovom porodicom o rizicima davanja rTPA i potpisana informaciona saglasnost

Dr____________________________________

 

Bolesnik (srodnik)_______________________

KRITERIJUMI ZA DAVANJE rTPA

          - sve tačke moraju biti zaokružene -

 • Starost > 18 godina
 • Vreme od nastanka simptoma IMU < 3h
 • Perzistentan deficit
 • NIHSS >4 i <22
 • CT negativan za krvavljenje ili veliki IMU
 • Negativni simptomi SAH
 • Nije bilo ranije intrakranijalne hemoragije
 • Nije bilo konvulzija kao inicijalnog simptoma
 • Nije bilo MU ili trauma glave u prethodna 3 meseca
 • Nije bilo akutnog infarkta srca u prethodna tri meseca
 • Nije bilo GIT ili UG krvavljenja u prethodnih 21 dana
 • Nije bilo većih operativnih intervencija u prethodnih 14 dana
 • Nije bilo art.punkcija na mestu koje nije dostupno kompresiji u prethodnih 7 dana
 • Nije bilo lumbalne punkcije u prethodnih 7 dana
 • Trudnoća se negira
 • SisAP<185 mmHg i DijAP<110 mmHg
 • Nije na agresivnoj antihipertenzivnoj terapiji
 • Nije dobijao niskomolekularne heparine u toku prethodnih 48 sati
 • Aktuelno ne uzima peroralne antikoagulanse

       Laboratorija

 • PTT<50sec.            
 • PV INR < 1,7
 • Broj trombocita > 100.000/mm
 • Glikemija >2,7 mmol/l i < 22,2 mmol/l

                                                                                                                                   

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 33 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas419
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3689
mod_vvisit_counterOvog meseca11902
Baner
Baner