ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ ЗА 2022/2023.ГОДИНУ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 29 decembar 2022 10:13

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.3898

13.10.2022.године

П р о к у п љ е


На основу члана 128. став 1. тачка 6) Закона о здравственој заштити и члана 33. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Стручни савет Опште болнице Прокупље доноси

 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ЗА 2022/2023.ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим Планом се уређују и утврђују мере сталног унапређења квалитета стручног рада Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Члан 2.

У спровођењу мера за стално унапређење квалитета стручног рада учествују сви запослени у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Надзор над спровођењем мера за стално унапређење квалитета стручног рада обављају руководиоци организационих јединица Опште болнице Прокупље и Стручни савет Опште болнице Прокупље.

Члан 3.

Мере сталног унапређења квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље су:

- дневно прикупљање података неопходних за израду извештаја о обавезним показатељима квалитета здравствене заштите;

- израда месечних и годишњих извештаја о обавезним показатељима квалитета здравствене заштите;

- праћење показатеља квалитета рада и њихово упоређивање са показатељима других установа и у другим периодима;

- организовање интерних састанака у оквиру организационих јединица Опште болнице;

- организовање и споровођење анкета о задовољству пацијената и запослених;

- континуирана едукација запослених;

- организовање стручних састанака, саветовања и предавања;

- остале мере сталног унапређења квалитета рада.

Члан 4.

Унутрашња провера квалитета стручног рада обухвата следеће мере и активности:

- праћење обављања стручног рада, односно извођења појединих медицинских поступака;

- непосредну, односно личну проверу појединих налаза, односно постављених дијагноза, као и других примењених облика здравствене заштите;

- учешће у визити и провера обављања појединих превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих медицинских поступака;

- преглед, односно анализу прописане медицинске документације, евиденције и периодичних, односно годишњих извештаја о оболелим, односно леченим лицима, утврђеним обољењима и др;

- преглед и анализу медицинске документације о лицима умрлим у здравственој установи;

- проверу нивоа опште медицинске неге и исхране хоспитализованих болесника;

- проверу обезбеђености прописаних услова за обављање здравствене делатности у погледу кадрова, опреме, просторија и лекова;

- увид у постојање, квалитет и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада и плана стручног усавршавања здравствених радника;

- проверу извршења наложених мера из претходне провере квалитета стручног рада;

- Стручну проверу уношења података у информационом систему који се односи на лечење појединих болесника, на утрошак медицинског материјала и израду фактура;

- Сталну проверу примене прописа о третирању инфективног медицинског отпада на одељењу;

Провера квалитета стручног рада се спроводи оцењивањем мера, активности и поступка који се примењују у остваривању здравствене заштите, у погледу обима, врсте, индикација, начина извођења и усклађености са савременим достигнућима медицинске и других наука, односно утврђеним стручно методолошким доктринама и упутствима.

Члан 5.

Мере сталног унапређења квалитета стручног рада имају за циљ да доведу до бољег квалитета здравствене заштите које се прати кроз рангирање Опште болнице Прокупље на листи свих здравствених установа које на годишњем нивоу утврђује Министарство здравља, проценат задовољства корисника и проценат задовољства запослених у Општој болници Прокупље.

Члан 6.

Спровођење мера наведених у овом Плану је обавеза свих запослених у Општој болници.

Не поступање у складу са одредбама овог Плана представља повреду радне дисциплине запосленог.

Доставити:

-Директору Опште болнице Прокупље

-Комисији за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице Прокупље

 


Председник Стручног савета

Опште болнице ''Др Алекса Савић''

Прокупље

Др Иван Миладиновић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 34 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas421
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3691
mod_vvisit_counterOvog meseca11904
Baner
Baner