ПЛАН СТРУЧНОГ РАЗВОЈА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ ЗА 2022/2023.ГОДИНУ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 29 decembar 2022 10:10

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.3897

13.10.2022.године

П р о к у п љ е

 

На основу члана 128. став 1. тачка 6) Закона о здравственој заштити и члана 33. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Стручни савет Опште болнице Прокупље доноси

 

ПЛАН СТРУЧНОГ РАЗВОЈА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ЗА 2022/2023.ГОДИНУ

 

 

Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље је здравствена установа која обавља стационарну и специјалистичко консултативну делатност на секундарном нивоу на подручју Топличког управног округа.

У оквиру своје делатности Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље нарочито:

1. Прати здравствено стање становништва и здравствену делатност у областима за које је основана и предузима и предлаже мере за њихово унапређење;

2. Прати и спроводи методе и поступак превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације заснован на доказима, а нарочито утврђене стручно – методолошким протоколима и водичима;

3. Обезбеђује услове за стручно усавршавање својих запослених и за унапређење организације и услова рада;

4. Обавља образовну делатност, у складу са законом;

5. Организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада и унутрашњу проверу тих мера;

6. Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мера опште сигурности за време боравка грађана у Општој болници и сталну контролу ових мера;

7. Организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика;

8. Организује, односно обезбеђује мере за одлагање, уништавање и транспорт медицинског отпада, у складу са законом;

9. Обавља и друге послове у складу са законом.

Унутрашња провера квалитета стручног рада спроводи се на основу годишњег програма унутрашње провере квалитета стручног рада који утврђује стручни савет здравствене установе.

Здравствени радници и здравстени сарадници за квалитет стручног рада одговарају стручном руководиоцу организационе јединице.

Стручни руководилац организационе јединице којом руководи, за квалитет свог рада као и за квалитет стручног рада организационе јединице којом руководи одговара директору здравствене установе.

Унутрашњој провери квалитета стручног рада подлежу следећи послови:

- послови здравствених радника и здравствених сарадника са високом стручном спремом, вишом/високом стручном спремом и средњом стручном спремом.

Стручни савет:

- прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље

- предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље

- сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље

- доноси годишњи план за унапређење квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље

СТРУЧНИ РАЗВОЈ И ПЛАН СТРУЧНОГ РАДА

Основни циљ деловања свих организационих јединица у Општој болници Прокупље је очување и унапређење здравља свих корисника услуга Опште болнице Прокупље.

У 2022/2023.години планиране су следеће активности на унапређењу стручног развоја и рада Опште болнице Прокупље:

  1. Пружање савремених и квалитетних дијагностичких и терапијских процедура;
  2. Спровођење континуиране медицинске едукације;
  3. Додатно стручно оспособљавање средњег и високог кадра у складу са захтевима радног места;
  4. Успостављање сарадње са градским и републичким структурама на пројектима обнављања медицинске опреме и стварање услова за приступачности коришћења здравствене заштите;
  5. Праћење услова живота и рада појединих групација становништва, узрока појава, ширења и начина спречавања и сузбијања болести код појединих групација становништва;
  6. Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама на пословима развоја здравствене заштите;
  7. Сарадња са Институтом за јавно здравље и Републичким фондом за здравствено осигурање на проширењу номенклатуре здравствених услуга које се пружају осигураницима републичког фонда за здравствено осигурање у оквиру обавезног здравственог осигурања.

Доставити:

-Директору Опште болнице Прокупље

-Комисији за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице Прокупље

 

 

Председник Стручног савета

Опште болнице ''Др Алекса Савић''

Прокупље

Др Иван Миладиновић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 23 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas168
mod_vvisit_counterJuče1551
mod_vvisit_counterOve nedelje2721
mod_vvisit_counterOvog meseca23891
Baner
Baner