Poziv za podnosenje ponuda - sanitetski potrosni materijal - 2018 Štampa
utorak, 12 jun 2018 14:16

 

Poziv za podnosenje ponuda - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije sanitetski - 2.pdf

Izmena konkursne dokumentacije 1 - sanitetski potrosni 2.pdf

Pojasnjenje konkursne dokumentacije sanitetski  -3.pdf

 

Izmena konkursne dokumentacije 2 - sanitetski potrosni.pdf

Izmena konkursne dokumentacije - 3 - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

 

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

 

Odluka o dodeli ugovora - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

 

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora san.potr.mat. za partije 1,5,7,818,34,43.pdf

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - sanitetski potrosni materijal - 2018.pdf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - sanitetski potrosni materijal - 2 - 2018.pdf