Poziv - hiruski konci - 2018 Štampa
petak, 18 maj 2018 10:18


Poziv - hiruski konci - 2018.pdf

Konkursna dokumentacija - hiruski konci - 2018.pdf

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije hirski konci.pdf

 

Odluka o dodeli ugovora - hir.konci.pdf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - hir.konci.pdf