Poziv za podnosenje ponuda - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE Štampa
četvrtak, 05 april 2018 08:29

 

Poziv za podnosenje ponuda - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

Konkursna dokumentacija - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

Izmena Konkursne dokumentacije - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - 2 - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2 - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

Izmena Konkursne dokumentacije - 2 - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

 

Odluka o dodeli ugovora - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru -  PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA OBJEKTU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE.pdf