Poziv za podnosenje ponuda - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU Štampa
četvrtak, 05 april 2018 08:28

 

Poziv za podnosenje ponuda - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

Konkursna dokumentacija - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

Pojasnjenje konkursne dokumentacije - 2 - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

Izmena konkursne dokumentacije - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

 

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3 - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

 

Odluka o dodeli ugovora - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- PROMENA KROVNOG POKRIVACA NA GINEKOLOGIJU.pdf