Poziv za podnosenje ponuda - osuguranja imovine i lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode) Štampa
četvrtak, 15 mart 2018 07:17

 

Poziv za podnosenje ponuda - osuguranja imovine i lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode).pdf

Konkursna dokumentacija - osuguranja imovine i lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode).pdf

 

Pojanjenje konkursne dokumentacije - osuguranja imovine i lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode).pdf

 

Odluka o dodeli ugovora - osuguranja imovine i lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode).pdf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - osuguranja imovine i lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode).pdf