JAVNI POZIVZA PRIKUPLJANJE PONUDA - REZERVNI AUTO DELOVI I AUTO GUME PDF Štampa El. pošta
petak, 20 jul 2012 08:54

 

Naručilac

Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić''

Adresa

Pasjačka br.2

Mesto

Prokuplje

Broj odluke

429

Datum

16.07.2012.god.

Na osnovu člana 69, 70. i 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 116/08):

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Vrsta postupka: otvoreni postupak male vrednosti

Predmet javne nabavke­:

Nabavka rezervnih auto delova i auto guma

Opis predmeta javne nabavke:

Javna nabavka je oblikovana po partijama i to:

Partija 1.– Nabavka rezervnih auto delova

Partija 2. – Nabavka novih auto guma i vulkanizacija starih

 

Uslovi za učestvovanje u postupku (pravo učešća, dokazi o ispunjenosti uslova...):

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa čl.44 ZJN, a ispunjenost uslova dužni su da dokažu popunjenom, potpisanom i pečatom overenom izjavom o ispunjenosti uslova.

 

Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača prema kriterijumu – ekonomski najpovoljnija ponuda.Elementi kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude su :

- cena : 90 pondera

- rok isporuke : 10 pondera

 

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije (uslovi, mesto, vreme, rok, naknada troškova...):

Konkursna dokumentacija se može preuzeti radnim danom od 8-14 časova u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje .

 

Podnošenje ponuda (rok, mesto, vreme, način, naznaka...):

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti poštom ili lično najkasnije do 11 časova do dana 26.07.2012. godine na adresu : Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul.Pasjačka br.2, sa naznakom ''Ponuda – ne otvarati''.Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko otkucana i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati. Na poleđini koverte se upisuje naziv i adresa ponuđača.

 

Otvaranje ponuda (mesto, vreme, prisustvo zainteresovanih...):

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. u 11.15 časova dana 24.10.2011.god.Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul. Pasjačka br.2. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

 

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od 3 dana od dana njenog donošenja.

 

Kontakt (osoba, mesto, vreme, broj telefona, e-mail adresa...):

Bojan Dimić

Vreme : od 8-1 časova

Telefon : 027/329-730,

e-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 17 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas339
mod_vvisit_counterJuče431
mod_vvisit_counterOve nedelje1593
mod_vvisit_counterOvog meseca7546
Baner
Baner