ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ КОЈИ СУ ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА ИЛИ ДРУГИХ ОПОЈНИХ СРЕДСТАВА PDF Štampa El. pošta
utorak, 12 decembar 2017 10:55

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр. 4544

11.12.2017. год.

Прокупље

На основу члана 35. Закона о безбедности и здрављу на раду (''Сл. Гласник РС'' бр. 101/2005 и 91/2015) и члана 22. и 49. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, директор доноси


ПРАВИЛНИК

О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНИХ У

ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

КОЈИ СУ ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА ИЛИ ДРУГИХ ОПОЈНИХ СРЕДСТАВА

 


Члан 1.

Овим правилником се регулишу права, обавезе и одговорности запослених Опште болнице Прокупље који су под дејством алкохола или других опојних средстава.

Члан 2.

Сваки запослени у Општој болници Прокупље је дужан да ради са пуном пажњом ради безбедности свог живота и здравља осталих запослених, других лица односно пацијената, на које њихов рад може да има штетно дејство.

Члан 3.

Запослени Опште болнице Прокупље приликом доласка на посао не сме отпочети са радом ако је под дејством алкохола или других опојних средстава, нити сме да користи алкохол или друга опојна средства у току радног времена, тако да за време рада не сме да има вишу вредност алкохола у односу на дозвољену која је нула промила.

Члан 4.

Запосленом који је конзумирао алкохол или користио друга опојна средства и довео себе у такво стање услед којег може довести у опасност себе или друге са којима непосредно ради, који има или може да има утицај на обављање посла, не сме се дозволити приступ на место рада.

Непосредни руководилац запосленог, чим посумња или сазна за запосленог из става 1. овог члана, дужан је о томе да обавести помоћника директора, главног техничара болнице или руководиоца службе/одељења/одсека и спречи запосленог да приступи на посао. Ако је запослени започео са радом, мора забранити његов рад и удаљити га са места рада.

Члан 5.

Запослени коме је забрањен рад у смислу претходног члана, дужан је да се подвргне провери да ли је под дејством алкохола или других опојних средстава. Провера да ли је запослени под дејством алкохола врши се на захтев помоћника директора, главног техничара болнице или руководиоца службе/одељења/одсека, помоћу апарата за Dräger Alkotest 6820, серијски број АРКК 0307.

Уколико се посумња да је запослени користио опојна средства, која изазивају болест зависности, запослени је дужан да се подвргне провери здравственог стања. Писани захтев за упућивање запосленог подноси непосредни руководилац.

Члан 6.

Сваки запослени Опште болнице Прокупље дужан је да се подвргне провери да ли је под дејством алкохола или другог опојног средства у случајевима када непосредни руководилац посумња да је запослени под дејством алкохола или другог опојног средства.

Члан 7.

Проверу – контролу алкохолисаности организује и врши посебна Комисија коју именује директор Опште болнице Прокупље.

Комисија мора бити упозната са упутством за рад са апаратом Dräger Alkotest 6820, серијски број АРКК 0307.

Комисија броји 3 (три) редовна члана и 3 (три) резервна члана.

Члан 8.

Комисија ће сачинити Записник о извршеној провери – контроли алкохолисаности и о утврђеном стању одмах доставити Извештај директору Опште болнице Прокупље, који ће на основу утврђеног стања предузети одговарајуће мере.

Члан 9.

Уколико се утврди да је запослени под дејством алкохола, чија је концетрација алкохола изнад нормалне вредности (0,00), исти ће се удаљити тог дана са рада и сматраће се да није на послу.

Члан 10.

Уколико се утврди да је запослени под дејством алкохола, чија је концетрација алкохола изнад нормалне вредности (0,00), сматраће се да запослени непоштује радну дисциплину предвиђену ставом 3. члана 179. Закона о раду и чланом 6. Правилника о радној дисциплини и понашању запослених Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр. 2548 од 14.10.2014. године, и у вези са тим изрећи ће му се једна од мера предвиђена чланом 179а Закона о раду или отказ уговора о раду предвиђен чланом 179. Закона о раду.

Запослени који је под дејством алкохола има право да на лични захтев и о свом трошку, а у присуству чланова Комисије, писаним путем затражи да се у овлашћеној здравственој установи изврши узимање крви ради утврђивања концетрације алкохола.

Члан 11.

Уколико запослени, за кога постоји сумња да је под дејством алкохола или другог опојног средства, одбије да се подвргне провери – контроли алкохолисаности или контроли да ли је под дејством другог опојног средства, сматраће се да је под дејством алкохола, односно другог опојног средства, што записнички констатује Комисија, и то представља непоштовање радне дисциплине, на основу чега ће му се изрећи једна од мера предвиђена чланом 179а Закона о раду или отказ уговора о раду предвиђен чланом 179. Закона о раду.

Члан 12.

Уколико запослени одбије да напусти радно место, у смислу члана 9. и 10. овог Правилника, Комисија је дужна да затражи интервенцију запослених из одсека обезбеђења, односно пoлиције, уколико би останак на послу запосленог могао да има за последицу материјалну штету, повреду на раду или немогућност извршавања послова у том делу процеса рада или би његово присуство могло угрозити физички интегритет других запослени и других лица.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 


Овај Правилник објављен је на огласној табли Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље дана 12.12.2017. године и сајту Опште болнице Прокупље.

Овај Правилник достављен је руководиоцима служби/одељења/одсека и у вези са тим начелници, главне сестре служби – одељења, шефови одсека и одговорни техничари одсека су дужни да обавесте све запослене своје службе – одељења – одсека о Правилнику о правима, обавезама и одговорностима запослених Опште болнице Прокупље који су под дејством алкохола или других опојних средстава.

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 33 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1020
mod_vvisit_counterJuče825
mod_vvisit_counterOve nedelje1020
mod_vvisit_counterOvog meseca27591
Baner
Baner