IMENOVAN DIREKTOR OPŠTE BOLNICE „ DR ALEKSA SAVIĆ ” Štampa
subota, 03 mart 2012 10:39

Ministarstvo zdravlja donelo je rešenje o imenovanju direktora Opšte bolnice „ dr Aleksa Savić ” Prokuplje. Za direktora je imenovan dr Dragan Dinić, specijalista urgentne medicine. Direktor Bolnice imenuje se na period od 4 godine.