Preventivni pregledi 26.05.2019.god PDF Štampa El. pošta
nedelja, 26 maj 2019 00:00

Tokom današnje akcije besplatnih preventivnih pregleda koju je organizovala Opšta bolnice „Dr Aleksa Savić“ na inicijativu Ministarstva zdravlja ukupno je pregledano 442 građana Toplice. Od tog broja u bolnici je obavljeno 275 pregleda, a do 10 časova broj pregelda je bio 100.

Ovoga puta odziv građana Prokuplja i Toplice bio je odličan. U bolnici je ultrazvuk abdomena urađen kod 210 građana, uzeta je krv za analizu hormona štitaste žlezde kod 215 građana, a oftamološki je pregledno 85 pacijenata.

U  Domu zdravlja Prokuplje EKG, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi obavljeno kod 88 pacijenata.

Dom zdravlja Blace imao je ukupno 47 pregleda, od čega je 20 ultrazvuka abdomena i 27 oftamoloških pregleda.

Dom zdravlja Žitorađa imao je svega pet ultrazvuka abdomena, a Dom zdravlja Kuršumlija 27 pacijenata, od čega je 13 građana obavilo EKG, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, a 14 pacijenata oftalmološki pregled.

Iz bolnice posle ultrazvuka abdomena 18 pacijenata upućena na dalju dijagnostiku i lečenje.

 
Оглас о отуђењу покретних ствари - возила PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 27 maj 2019 06:45

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.
2096
24.05.2019. год.
П р о к у п љ е

На основу члана 33. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'' бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018) и Одлуке бр. 2095 од 24.05.2019. године

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује Оглас о отуђењу покретних ствари - возила Опште болнице Прокупље,

путем јавног надметања – IV пут

 

Предмет отуђења су покретне ствари – возила Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2 и то:

Mercedes PK 004 RF , година производње 1999

Jugo Florida PK 017 PN , година производње 2003

Jugo 45 PK 019 ER , година производње 1999

Lada PK 050 VJ , година производње 2002

 

Јавно надметање ће се одржати дана 03.06.2019. године са почетком у 12 часова у згради Управе Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Почетна цена износи:

Mercedes 57.420,00 динара

Jugo Florida 16.380,00 динара

Jugo 45 14.220,00 динара

 

Lada 18.360,00 динара

Opširnije...
 
Оглас о давању у закуп пословног простора PDF Štampa El. pošta
petak, 31 maj 2019 00:00

 

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.
2204
31.05.2019. год.
П р о к у п љ е

 

На основу члана 7, 8, 9. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'' бр. 16/2018)

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

 

Објављује Оглас о давању у закуп пословног простора површине 130 м2,

који се налази у подруму зграде Управе Опште болнице Прокупље,

путем јавног надметања – VII пут

 

 

Предмет давања у закуп, путем јавног надметања, је пословни простор површине 130 м2, који се налази у подруму зграде Управе Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2.

Рок трајања закупа: 5 (пет) година.

Намена коришћења: ресторан друштвене исхране за запослене Опште болнице Прокупље.

 

Јавно надметање ће се одржати дана 07.06.2019. године са почетком у 10 часова у згради Управе Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Opširnije...
 
БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ - 26.05.2019.године PDF Štampa El. pošta
utorak, 21 maj 2019 12:40

 

На иницијативу Министарства здравља у недељу 26.05.2019.год. радиће  се  бесплатни превентивни прегледи у  Општој болници  ''Др Алекса Савић'' Прокупље у просторијама  Службе интерне медицине у периоду од 8 до 16 часова.


За преглед није потребан упут , ни здравствена књижица.

Прегледи обухватају : 


-    Ултразвук абдомена – доћи на преглед припремљен
(не узимати храну после 18 часова претходног дана)


-    Узимање крви за анализу хормона штитасте жлезде 


-    Офталмолошки преглед


У случају потребе урадиће се и  терапијско збрињавање од стране лекара који ће бити ангажовани .

 ОПШТА БОЛНИЦА  '' ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ
Др Сњежана Арсић, директор

 
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
sreda, 15 maj 2019 06:45

 

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 1805
08.05.2019. год.
П р о к у п љ е

На основу  члана 7 – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 1804 од 08.05.2019. године, расписује се

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

1. Мајстор одржавања (руковаоц парних котлова), 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
1) Стручна спрема / образовање
-   Средње образовање, у трајању од најмање три године
изузетно
-    Основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    Положен стручни испит за рад са судовима под притиском

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи или оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи уз коју се прилаже и доказ о радном искуству на пословима руковаоца парних котлова;
-    Оверену фотокопију сертификата за рад са судовима под притиском (руковаоц парних котлова)

2. Радник обезбеђења без оружја, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
1) Стручна спрема / образовање
-    Средње образовање, у трајању од најмање три године
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
-    Оверену фотокопију Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

3. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.
Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште болнице Прокупље.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављати на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље или лично доставити у писарницу Опште болнице.                                              


ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић 

 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 3 od 69
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 31 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas148
mod_vvisit_counterJuče390
mod_vvisit_counterOve nedelje2806
mod_vvisit_counterOvog meseca9655
Baner
Baner