Pokazna vežba vatrogasaca Štampa
sreda, 25 april 2018 00:00

Danas je u Opštoj bolnici "Dr Aleksa Savić" prikazana pokazna vežba vatrogasno-spasilačke jedinice. U organizaciji MUP-a Republike Srbije, Odeljenja za vanredne situacije vatrogasno spasilacke jedinice Prokuplje, pokazna vežba je izvedena  na odeljenju Pneumoftiziologije. Vezba je izvedena uz aktivno učešće zaposlenih u bolnici, Službe obezbeđenja Opšte bolnice i vatrogasno-spasilačke jedinice iz Prokuplja.
Cilj vežbe bio je da se provere, obuče i osposobe zaposleni, kao i Služba obezbeđenja za izvršavanje zadataka u slučaju izbijanja požara, sa težištem na proveri spremnosti za efikasnu evakuaciju pacijenata iz ugroženog objekta.

Zadaci koji su postavljeni pred učesnike u vežbi bili su: identifikacija i dojava požara, lokacija požara i njeno obezbeđenje, obaveštavanje vatrogasno-spasilačke jedinice i pripreme za njen dolazak, obezbeđenje uslova za njeno delovanje (oslobađanje prilaza objektu, isključivanje struje, liftova i dovoda gasova), početno gašenje požara, pripreme za evakuaciju pacijenata, evakuacija pacijenata iz objekta i rukovođenje u uslovima požara i evakuacije.

Obzirom da bolnica pripada ustanovama druge kategorije ugroženosti od požara  ogroman je značaj postojanja spoljne hidrantske mreže kao i postojanja  plana evakuacije.
Vežba je u potpunosti uspela, a svi učesnici u njoj su pokazali visok stepen odgovornosti i izvršili sve predviđene zadatke utvrđene Elaboratom za izvođenje vežbe.