Vesti
Preventivni pregledi 22.04.2018.godine PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 19 april 2018 20:44

 

U nedelju 22. aprila na teritoriji Topličkog okruga radiće se preventivni pregledi. Oni će se obavljati od 8 do 16 časova .

U Opštoj bolnici ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje radice se kardiološki pregledi sa TA analizama, oftalmološki, hormoni štitaste žlezde i tumor markeri testisa.


Ovo je osma akcija besplatnih preventivnih pregleda i pravo na proveru zdravstvenog stanja imaju sva lica sa teritorije Topličkog okruga, bez obzira da li imaju overene zdravstvene knjižice. Svi pregledi su besplatni.

 



 


 
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
sreda, 18 april 2018 06:21

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 1364
11.04.2018. год.
П р о к у п љ е


На основу  члана 7 – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 1362 од 11.04.2018. године, расписује се

 

 

 

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 



Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

1. Доктор медицине специјалиста ортопедије са трауматологијом, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца,
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Завршен медицински факултет, високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из ортопедије са трауматологијом, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из ортопедије са трауматологијом, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
-    Положен стручни испит
-    Положен специјалистички испит  из области ортопедије са трауматологијом
-    Лиценца
Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком испиту из области ортопедије са трауматологијом;
-    Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;

 

2. Доктор медицине, 4 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Завршен медицински факултет, високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
-    Положен стручни испит
-    Лиценца

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


3. Медицинска сестра / техничар са средњом стручном спремом, 5 извршиоца
, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Средње образовање у трајању од четири године, здравствене струке, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски
-    Положен стручни испит
-    Лиценца
Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


4. Возач санитетског возила, 2 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Средње образовање у трајању од најмање три године
-    Возачка дозвола Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
-    Оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


5. Помоћни радник, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


5. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 5 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.
Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште болнице Прокупље.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављати на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље или лично доставити у писарницу Опште болнице.                                             



ДИРЕКТОР ,

Др Сњежана Арсић







 
HRISTOS VOSKRESE!!! PDF Štampa El. pošta
nedelja, 08 april 2018 00:00

 

Najradosniji hrišćanski praznik obeležen je i u Opštoj bolnici u Prokuplju. Zaposleni u bolničkoj kuhinji potrudili su se da  dočaraju  bar deo praznične porodične atmosfere pacijentima koji su praznike proveli u bolnici. Napravljeni su specijalni jelovnici koji su posluživani za dane praznika. Uz najlepše želje za brzo ozdravljenje, svakom pacijentu su darivana farbana jaja.

Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ vam čestita jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika. Uskrs je praznik koji simbolizuje nadu i pobedu života, dan kada bi svi trebalo da razmišljamo o svojim bližnjima i sa puno više pažnje i ljubavi prilazimo drugim ljudima.

 


 
Похвале за прокупачку дијализу PDF Štampa El. pošta
petak, 30 mart 2018 12:13

У временима када ретко можемо чути похвалу на нечији рад, поготово у здравству у нашу Управу стигло је писмо пацијента са прокупачке дијализе који је јавно похвалио ово одељење за пожртвованост и професионалност.

- У ноћи између недеље и понедељка примљен сам на Ургентно одељење Прокупачке болнице са озбиљним проблемима са дисањем и гушењем. Констатовано је да је због тих компликација неоходна хитна дијализа у што краћем року. Обзиром да дијализа у Прокупљу нема потребе за радом ноћу у 02:00 часова дежурни доктор Ургентног одељења контактирао је главну сестру са одељења дијализе, предочио јој проблем и у року од 15 минута из својих кућа медицинска екипа са дијализе била је спремна да пружи дијализни третман. Екипу су чинили др Миодраг Марјановић, главна сестра Зорица Радошевић и медицински техничар Велибор Коковић. Њима желим овим путем јавно да се захвалим на пожртвованости, још једном истичући да су буквално из кревета у најкраћем року били спремни да пруже непходан дијализни третман у ситуацији када је мени сваки минут био као вечност, наводи у свом писму пацијент чије је име познато редакцији.
- Много пута, поготови ми хронични болесници изгубимо наду, веру да ће нам се у тешким тренуцима пружити рука спаса. Налазимо слабости, и критикујемо наш здравствени систем и саме запослене да су незаинтересовани и заборавили на хуманост. Међутим, овај пример је показао да су одговорност, организација и жеља да се помогне болеснику још увек  идеје водиље наших здравствених радника, наводи пацијент који је желео да остане анониман.

 

 
Sedma akcija besplatnih preventivnih pregleda PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 26 mart 2018 00:00

I poslednje nedelje marta meseca u našoj Opštoj bolnici nastavljena je akcija besplatnih preventivnih pregleda u kojoj je pregledano 168 osoba. Ovog puta je ginekološki pregled uradjen kod 42 žene, pregled kožnog lekara kod 77 osoba i po treći put- ultrazvuk abdomena odrađen je kod 121 osobe. U ovoj akciji ultrazvuk abdomena je ponovljen jer je za ovu vrstu pregleda bilo ogromno interesovanje.

Od ukupnog broja pregledanih pacijenata, 17 pacijenata je bilo bez regulisane zdravstvene knjižice i bez osiguranja.  Dva pacijenta su hospitalizovana na Odeljenju nefrologije, jedan pacijent je upućen na CT jetre, dok je kod jedne žene otkriven Miom uterusa, te je kod nje zakazan operativni zahvat.

Naš gost ovog puta bio je državni sekretar dr  Meho Mehmutović koji je zaključio da su rezultati akcije odlični. Tokom ovih sedam akcija koje su za nama, imali smo dosta pozitivnih nalaza, i na mamografiji, ultrazvuku i kardiološkim pregledima, tako da su ti ljudi upućeni na dalje dijagnostičke i terapijske procedure.
Preventivni pregled podrazumeva da na pregled dođu ljudi koji nemaju zdravstvenih problema, te je zato svaka bolest koju ovom prilikom otkrijemo, svakako veliki uspeh. Svaka bolest, pa i malignitet, bolesti štitaste žlezde, hipertenzija i mnoge druge, ukoliko se na vreme otkriju- jesu izlečive.

 

 

 

 

 


 

 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 2 od 61
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 58 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas88
mod_vvisit_counterJuče458
mod_vvisit_counterOve nedelje1768
mod_vvisit_counterOvog meseca7278
Baner
Baner