Vesti
12 MAJ - MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA PDF Štampa El. pošta
subota, 12 maj 2018 09:10

 

SVIM MEDICINSKI SESTRAMA I TEHNIČARIMA

SREĆAN MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA -12.MAJ

 

ŽELI MENADŽMENT OPŠTE BOLNICE

 

 
Pokazna vežba vatrogasaca PDF Štampa El. pošta
sreda, 25 april 2018 00:00

Danas je u Opštoj bolnici "Dr Aleksa Savić" prikazana pokazna vežba vatrogasno-spasilačke jedinice. U organizaciji MUP-a Republike Srbije, Odeljenja za vanredne situacije vatrogasno spasilacke jedinice Prokuplje, pokazna vežba je izvedena  na odeljenju Pneumoftiziologije. Vezba je izvedena uz aktivno učešće zaposlenih u bolnici, Službe obezbeđenja Opšte bolnice i vatrogasno-spasilačke jedinice iz Prokuplja.
Cilj vežbe bio je da se provere, obuče i osposobe zaposleni, kao i Služba obezbeđenja za izvršavanje zadataka u slučaju izbijanja požara, sa težištem na proveri spremnosti za efikasnu evakuaciju pacijenata iz ugroženog objekta.

Zadaci koji su postavljeni pred učesnike u vežbi bili su: identifikacija i dojava požara, lokacija požara i njeno obezbeđenje, obaveštavanje vatrogasno-spasilačke jedinice i pripreme za njen dolazak, obezbeđenje uslova za njeno delovanje (oslobađanje prilaza objektu, isključivanje struje, liftova i dovoda gasova), početno gašenje požara, pripreme za evakuaciju pacijenata, evakuacija pacijenata iz objekta i rukovođenje u uslovima požara i evakuacije.

Obzirom da bolnica pripada ustanovama druge kategorije ugroženosti od požara  ogroman je značaj postojanja spoljne hidrantske mreže kao i postojanja  plana evakuacije.
Vežba je u potpunosti uspela, a svi učesnici u njoj su pokazali visok stepen odgovornosti i izvršili sve predviđene zadatke utvrđene Elaboratom za izvođenje vežbe.

 

 

 

 

 

 
Osma akcija besplatnih preventivnih pregleda u Opštoj bolnici PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 23 april 2018 10:31

U okviru osme akcije besplatnih preventivnih pregleda u Opštoj bolnici "Dr Aleksa Savic'", građani Toplickog okruga su mogli da obave kardiološki i oftamološki pregled, urade tumor markere, analize štitaste žlezde i prostate.
Besplatne preglede je obavilo ukupno 154 građana Prokuplja.
Kardiološki pregled je obavljen kod 84 lica, oftalmološki pregledano 46 a urološki 24 pregledanih. Laboratorija je uradjena kod 81 pacijenta (hormoni štitaste zlezde, tumor markere i PSA). Jedan pacijent je zadrzan na dalje lecenje u Internom odeljenju a na dalje ispitivanje kroz dnevnu bolnicu su zadrzana tri lica.
Bez zdravstvenog osiguranja se jalilo 11 pacijenata.
Shodno velikom interesovanju građana i povećanom stepenu javne svesti o značaju prevencije, Ministarstvo zdravlja će i u narednom periodu nastaviti da kroz organizovanje ovakvih i sličnih akcija i drugih aktivnosti, posebnu pažnju posveti prevenciji i ranoj dijagnostici bolesti.

 

 

 
Preventivni pregledi 22.04.2018.godine PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 19 april 2018 20:44

 

U nedelju 22. aprila na teritoriji Topličkog okruga radiće se preventivni pregledi. Oni će se obavljati od 8 do 16 časova .

U Opštoj bolnici ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje radice se kardiološki pregledi sa TA analizama, oftalmološki, hormoni štitaste žlezde i tumor markeri testisa.


Ovo je osma akcija besplatnih preventivnih pregleda i pravo na proveru zdravstvenog stanja imaju sva lica sa teritorije Topličkog okruga, bez obzira da li imaju overene zdravstvene knjižice. Svi pregledi su besplatni.

  


 
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
sreda, 18 april 2018 06:21

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 1364
11.04.2018. год.
П р о к у п љ е


На основу  члана 7 – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 1362 од 11.04.2018. године, расписује се

 

 

 

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

1. Доктор медицине специјалиста ортопедије са трауматологијом, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца,
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Завршен медицински факултет, високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из ортопедије са трауматологијом, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из ортопедије са трауматологијом, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
-    Положен стручни испит
-    Положен специјалистички испит  из области ортопедије са трауматологијом
-    Лиценца
Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком испиту из области ортопедије са трауматологијом;
-    Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;

 

2. Доктор медицине, 4 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Завршен медицински факултет, високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
-    Положен стручни испит
-    Лиценца

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


3. Медицинска сестра / техничар са средњом стручном спремом, 5 извршиоца
, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Средње образовање у трајању од четири године, здравствене струке, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски
-    Положен стручни испит
-    Лиценца
Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


4. Возач санитетског возила, 2 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Средње образовање у трајању од најмање три године
-    Возачка дозвола Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
-    Оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


5. Помоћни радник, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


5. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 5 извршиоца, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;
-    Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;
-    Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;


Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.
Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште болнице Прокупље.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављати на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље или лично доставити у писарницу Опште болнице.                                             ДИРЕКТОР ,

Др Сњежана Арсић 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 2 od 61
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 15 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas243
mod_vvisit_counterJuče606
mod_vvisit_counterOve nedelje1379
mod_vvisit_counterOvog meseca5564
Baner
Baner